JET-Gruppe polski
Szukaj
Moja baza danych
Ilość wpisów 0
Pokaż

Systemy oddymiające i odprowadzające ciepło JET

do świetlików kopułkowych

produkt zbadany pod kątem bezpieczeństwa spełnia wymagania normy DIN EN 12101-2

Systemy oddymiające i odprowadzające ciepło JET
  • do świetlików kopułkowych JET, klap aluminiowych JET nieprzepuszczających światła i do klap świetlnych JET VARIO
  • siłownik z napędem pneumatycznym: JET Firejet 165J AZ, JET Firejet 165J
  • siłownik z napędem elektrycznym 24V: JET Firejet 165J SA 24V AZ
  • siłownik z napędem pirotechnicznym: JET Firejet Rasant 170°
  • Dzięki licznym systemom oddymiania i odprowadzania ciepła firma JET oferuje optymalne grawitacyjne odprowadzenie dymu i ciepła dla wielu indywidualnych potrzeb.
  • Przy pomocy powyższych komponentów można zrealizować w różnych warunkach efektywne odprowadzenie dymu i ciepła zgodnie z normą DIN EN 12101-2.
  • Wszystkie urządzenia do grawitacyjnego odprowadzania dymu i ciepła wraz z odpowiednimi urządzeniami dodatkowymi można zastosować także do systemu codziennej wentylacji.
Typy produktów
Oferta Rysunek szczegółowy Rysunek poglądowy Zdjęcia
mit Metall AK 30/40/50 (pl) XML
DA90
mit PVC AK 30 (pl) XML
DA90
mit GFK AK 30/45 (pl) XML
DA90
Zulage RWA AUF-ZU (pl) XML
DA90
Prospekt do pobrania
  • Wystarczy ściągnąć prospekt i wszystkiego się dowiedzieć.

JET-Gruppe polski
Wählen Sie hier Ihre Sprache aus
JET Standort-Websites