Rozwiązania dla budownictwa przemysłowego

Budownictwo przemysłowe stawia szczególne wyzwania wobec systemów światła dziennego i instalacji oddymiających.

Dlatego też firma JET zapewnia tu specjalne rozwiązania.

Industriebau

Systemy światła dziennego muszą spełniać wysokie wymagania jakościowe zapewniając jednocześnie wysoki stopień efektywności ekonomicznej. Dla budownictwa przemysłowego główne znaczenie posiada niezawodność i bezpieczeństwo inwestycyjne. Od samego początku firma JET specjalizowała się w rozwoju znormalizowanych systemów światła dziennego i instalacji oddymiających spełniających te wymagania. Połączenie naszych systemów światła dziennego z niezawodnymi rozwiązaniami dla odprowadzania dymu i ciepła zapewnia maksymalną efektywność.

Przy wytwarzaniu naszych wyrobów wysokiej jakości zwracamy szczególną uwagę na elastyczność montażu systemów w różnym otoczeniu. Dla nowych i istniejących instalacji oferujemy więc wyjątkowo szeroki wybór produktów i gwarantujemy bezpieczeństwo montażu oraz długotrwałą  eksploatację.