JET-Gruppe polski
Szukaj
Moja baza danych
Ilość wpisów 0
Pokaż

KRATA ZABEZPIECZAJĄCA 
WPADNIĘCIEM JET DLA PASM
ŚWIETLNYCH TYP LB-DS UND LB-SR

Większe bezpieczeństwo podczas montażu i prac konserwacyjnych na dachu
Po zakończeniu montażu nie są potrzebne żadne siatki zabezpieczające. 

Krata zabezpieczająca przed wpadnięciem JET dla pasm
świetlnych typ LB-DS

 • ocynkowana siatka stalowa do bezpośredniego zamoco
  wania przed montażem pasma świetlnego, idealna również
  jako doposażenie do istniejącego już pasma
 • do pasm świetlnych JET o szerokości zamówieniowej 
  1200 – 5200 mm
 • mogą być stosowane zarówno pod całym pasmem świetlnym
  jak i w obszarze klap, również oddymiających
 • możliwy montaż krat jako doposażenie (ewentualnie w kon
  strukcjach innych niż JET)

Krata zabezpieczająca przed wpadnięciem JET dla pasm
świetlnych typ LB-SR

 • stalowe rury z poprzeczką do bezpośredniego zamocowa
  nia, idealne również jako doposażenie do istniejącego już
  pasma
 • do pasm świetlnych JET o szerokości zamówieniowej 
  1200 – 2700 mm
 • mogą być stosowane zarówno pod całym pasmem świetlnym
  jak i w obszarze klap, również oddymiających 
 • możliwy montaż krat jako doposażenie (ewentualnie w kon 
  strukcjach innych niż JET) 
Typy produktów
Oferta Rysunek szczegółowy Rysunek poglądowy Zdjęcia
JET-Lichtband-Durchsturzsicherung Typ LB-DS (pl) XML
DA90
JET-Lichtband-Durchsturzsicherung Typ LB-SR (pl) XML
DA90
Prospekt do pobrania
 • Wystarczy ściągnąć prospekt i wszystkiego się dowiedzieć.

JET-Gruppe polski
Wählen Sie hier Ihre Sprache aus
JET Standort-Websites