Ochrona danych

Bezpieczeństwo danych osobowych jest dla nas ważna sprawą. Prowadzimy te działania internetowe zgodnie z ustawami o ochronie i bezpieczeństwie danych.

Bez Państwa zgody nie gromadzimy poprzez naszą stronę WWW żadnych danych osobowych. Wyłącznie Państwo decydują o tym, czy np. w ramach rejestracji, ankiety itp. ujawnią Państwo swoje dane czy nie.

Państwa dane osobowe wykorzystujemy tylko wtedy, aby ewentualnie udzielić odpowiedzi na zapytania. Państwa dane osobowe nie zostaną oczywiście sprzedane osobom trzecim ani w żaden inny sposób nie zostaną wprowadzone na rynek. Niepotrzebne dane są niezwłocznie kasowane.