JET-Gruppe polski
Szukaj
Moja baza danych
Ilość wpisów 0
Pokaż

System nasadzany JET-BA

System nasadzany JET spełnia wszystkie warunki przepisów budowlanych dotyczących montowania konstrukcji szklanych na podkonstrukcjach ze stali, aluminium i drewna.

Szerokości czołowe: 50 lub 60 mm
Klasa szczelności na wodę opadową: RE 1050
Klasa przepuszczalności powietrza: AE
Odporność na obciążenia wiatrem: zgodnie z normą DIN EN 13116
Współczynnik przenikania ciepła: Uf= 1,7 W / m² K
Połączenie zaciskowe przeszklenia: aprobata budowlana Z-14.4-487
Mocowanie: przy pomocy śrub, spawanie lub połączenie sworzniowe
Materiał: Możliwa jest podkonstrukcja ze stali, drewna lub aluminium
JET-Gruppe polski
Wählen Sie hier Ihre Sprache aus
JET Standort-Websites