Technika oddymiania

Niezawodne rozwiązania dla odprowadzania dymu i ciepła.

Obsługa techniczna, konserwacja i serwisowanie przez jednego partnera.

RWA Kundendienst

Dzięki połączeniu naszych systemów światła dziennego z nowoczesną techniką sygnalizacyjną i sterującą procesami otwierania i zamykania poprzez czujniki, udaje się nam efektywnie łączyć światło z bezpieczeństwem.  Dzięki dużemu wyborowi produktów, oferujemy bezpieczne rozwiązania do każdego zakresu zastosowania, z niezawodną techniką sygnalizacji i sterowania. Nasze bezpieczne rozwiązania obejmują systemy zarówno pneumatyczne jak i elektryczne na 24V.

W rozwiązaniach oddymiających firmy JET zastosowanie znajdują wyłącznie komponenty o wysokiej jakości spełniające ustawowe przepisy przeciwpożarowe. Dzięki temu w razie pożaru technika oddymiania jest w stanie zapobiegać rozprzestrzenianiu się ognia i dymu i wspierać akcję gaśniczą. Naszymi produktami i usługami zapewniamy kompleksową obsługę tematu bezpieczeństwa w szczególności dla administratorów budynków. Konserwacja przez przeszkolony personel gwarantuje trwałe bezpieczeństwo.

Serwis

Techniczne know-how oraz produkty wysokiej jakości są dobrą podstawą do spełniania indywidualnych życzeń klientów. Serwis jest dla nas ważną sprawą, ponieważ w naszych rozwiązaniach dostrzegamy zawsze część ludzkiej osobowości. Dlatego dużą wagę przykładamy do dostępności i doradztwa. Podejście to jest już odczuwalne w osobistym zaangażowaniu naszych pracowników. Nasz serwis jest do dyspozycji naszych klientów - telefonicznie i osobiście.

Konserwacja

RWA Kundendienst

Instalacje dla naszych klientów powstają z dużym zaangażowaniem i wkładem pracy naszych pracowników serwisu. Ponieważ jesteśmy przekonani o jakości naszych rozwiązań i nikt nie zna naszych produktów i technologii lepiej niż my sami, w komplecie oferujemy wykonanie prac  konserwacyjnych konstrukcji szklanych, instalacji oddymiających oraz urządzeń zaczepowych przez własnych przeszkolonych techników systemowych.

Serwisowanie

W razie uszkodzeń powstałych np. wskutek gradobicia nasz regionalny serwis zapewni Państwu na miejscu sprawne przeprowadzenie oględzin.

Po dokonaniu oceny, nasi doświadczeni pracownicy serwisu opracują dla Państwa ofertę serwisowania urządzeń po korzystnych kosztach i po wydaniu zlecenia zadbają o szybkie usunięcie szkód.

Kompleksowe wyposażenie naszych wykwalifikowanych serwisantów umożliwia natychmiastową wymianę wadliwych części urządzeń oddymiających bez długiego czasu oczekiwania i przestoju.