JET-Gruppe polski
Szukaj
Moja baza danych
Ilość wpisów 0
Pokaż
Świetlik kopułkowy o podwyższonej dźwiękoszczelności JET TOP 90 Schall
 • składa się z polimetakrylanu metylu (PMMA), wersja dwupowłokowa opalizowana/przezroczysta oraz z szyby wielowarstwowej VSG 8mm matowej/przezroczystej
Współczynnik przepuszczalności cieplnej: Un,LK = 1,99 W / m²K
Współczynnik pochłaniania dźwięków powietrznych: Rw = 36 dB
Współczynnik przepuszczalności światła: powłoka matowa: 44 %, przezroczysta: 65 %
Współczynnik całkowitej przepuszczalności energii: powłoka matowa: 53 %, powłoka przezroczysta: 72 %
Zalety produktu:
 • spełnia wymagania EnEV 2009
 • umożliwia zachowanie wyznaczonych urzędowo wartości granicznych emisji dźwięków np. na terenach przeznaczonych do prowadzenia mieszanej działalności gospodarczej
 • redukuje emisję dźwięków np. w pobliżu lotnisk
 • zbadane zgodnie z BG stałe zabezpieczenie przed upadkiem w wysokości przez otwór w dachu w pozycji zamkniętej

Koncepcja bezpieczeństwa JET 2000 (Zabezpieczenie przed upadkiem z wysokości przez otwór w dachu)

1. poziom bezpieczeństwa JET:
JET-SUPER-TOP
 • Świetliki kopułkowe / piramidy z zewnętrzną powłoką z poliwęglanu o wysokiej wytrzymałości na uderzenie i z zabezpieczeniem połączeń śrubowych

2. poziom bezpieczeństwa JET

Stalowa siatka zamontowana w świetle otworu lub system zabezpieczeń przed upadkiem z wysokości przez otwór w dachu typu DSD zamontowany bezpośrednio do blachy trapezowej

3. poziom bezpieczeństwa JET

Stalowe rury z dużą poprzeczką zamontowane w świetle otworu

4. poziom bezpieczeństwa JET

Zabezpieczenie przy pomocy kratki obrotowej zgodnie z dyrektywą VdS 2333 ze wzmocnioną poprzeczką jako zabezpieczenie antywłamaniowe odpowiadające 3-ej klasie odporności według normy DIN V ENV 1625

5. poziom bezpieczeństwa JET

Poziomy od 1 do 4 z dodatkowym zabezpieczeniem przy pomocy hermetycznych styków klapowych JET chroniących przed niepostrzeżonym otwarciem oraz czujki wstrząsów JET EM typu AP sygnalizujące wszelkiego rodzaju uderzenia i wstrząsy

 • od 2. poziomu bezpieczeństwa JET można stosować także alternatywnie świetliki kopułkowe JET TOP 90


Zabezpieczenie JET-NDS

 • stałe zabezpieczenie do otworów dachowych (np. ze świetlikami kopułkowymi o max wielkości znamionowej 2,0 x 3,0 m), zgłoszone jako wzór użytkowy
 • zabezpieczenie JET chroniące przed upadkiem z wysokości przez otwór w dachu zbadane i dopuszczone zgodnie z normą GS-Bau 01 i GS-Bau 18 (Certyfikat badania typu (WE) nr Bau / TB 10311)
Zalety
 1. indywidualne użycie (doposażenie)
 2. doposażenie niezależnie od typu podstawy i producenta *)
 3. produkt dokładnie zbadany
 4. szybki i łatwy montaż
 5. nie powoduje zakłóceń w pracy urządzeń
 6. stale zabezpieczenie powierzchni dachu
 7. zachowanie skuteczności instalacji oddymiającej i odprowadzającej
 8. wysoki stopień przepuszczalności światła
 9. montaż zabezpieczenia JET typu NDS oraz obsługa instalacji oddymiającej i odprowadzającej ciepło z jednego miejsca
Uwaga:

*) jeżeli nie ma ograniczeń konstrukcyjnych lub użytkowania

JET-Gruppe polski
Wählen Sie hier Ihre Sprache aus
JET Standort-Websites