Wskazówka prawna

Informacje udostępnione na naszych stronach WWW zostały starannie sprawdzone. Pomimo to nie gwarantujemy, że dane te są kompletne, prawidłowe i w każdym przypadku aktualne. Dotyczy to również wszystkich połączeń („linków“), do których są bezpośrednie lub pośrednie odwołania na tych stronach WWW. Grupa JET i jej firmy nie są odpowiedzialne za treść strony internetowej, do której dociera się poprzez taki link. Zastrzegamy sobie prawo, aby bez uprzedniej zapowiedzi dokonywać zmian i uzupełnień w udostępnionych informacjach. Informacje na naszych stronach WWW są niewiążące. Nie odpowiadamy za bezpośrednie ani pośrednie szkody łącznie z utraconym zyskiem, powstałe na skutek informacji udostępnianych na tych stronach WWW lub poleconych z tej strony WWW.

Grupa JET i jej firmy ponoszą odpowiedzialność cywilną - niezależnie od podstawy prawnej łącznie z czynem niedozwolonym - tylko wtedy, gdy z naszej strony, ze strony władz tych firm lub pracowników na kierowniczym stanowisku przez rażące niedbalstwo lub umyślnie zostanie spowodowana szkoda, lub w zawiniony sposób zagrażający celowi umowy zostanie naruszony istotny dla umowy obowiązek (podstawowy obowiązek), lub jeśli inne osoby pomagające w wykonywaniu zobowiązań, niezaliczające się do władz tych firm ani do pracowników na kierowniczym stanowisku, przez rażące niedbalstwo lub umyślnie w sposób zagrażający celowi umowy naruszą istotny dla umowy obowiązek (podstawowy obowiązek). Niniejsze wykluczenie odpowiedzialności cywilnej nie obowiązuje przy naruszeniach stanowiących zagrożenie dla życia, ciała lub zdrowia.

Google-Analytics

Stronę tę wykorzystuje Google Analytics do analizy statystyk serwisów WWW firmy Google Inc. ("Google"). Gogle Analytics stosuje tzw. „ciasteczka“,  informacje tekstowe, które są zapisywane w Państwa komputerze i dzięki Państwu pozwalają one na dokonanie analizy korzystania ze strony. Informacje zapisane w ciasteczkach o historii Państwa łączności ze stroną (łącznie z Państwa adresem IP) są przesyłane do USA na serwer Google i tam zostają zapisane. Google wykorzystuje te informacje do oceny Państwa kontaktu ze stroną, do sporządzania protokołów o aktywnościach na stronie internetowej dla użytkowników strony oraz  do generowania dodatkowych usług związanych z korzystaniem z danej strony WWW i z Internetu. Firma Google może przekazać te informacje osobom trzecim, jeżeli pozwalają na to przepisy lub jeżeli osoba trzecia działająca na zlecenie Google przetwarza te dane. Google w żadnym wypadku nie będzie kojarzyła Państwa adresu IP z innymi swoimi danymi. Mogą państwo zablokować instalację ciasteczek przez odpowiednie ustawienie Państwa oprogramowania Browser; zwracamy jednakże Państwu uwagę na to, że w takim przypadku nie będą mogli Państwo skorzystać w pełni ze wszystkich funkcji tej strony. Korzystając z tej strony wyrażają państwo zgodę na przetwarzanie danych na Państwa temat zgromadzonych przez Google w sposób i w celach opisanych wyżej.